Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації комунальним підприємством “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва” здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту усно: телефон (044) 249-49-16

письмово: 03186, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6 комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва” (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

подати особисто: м. Київ, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6 комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва”, відділ організації діловодства та роботи із зверненнями громадян, кабінет 21.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
– Від фізичної особи – форма 1;
– Від юридичної особи – форма 2;
– Від об’єднань громадян – форма 3;
факс: (044) 249-46-96;
електронна пошта: info@kpsolor.com.ua

РЕКВІЗИТИ для перерахування коштів за копіювання або друк документів згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Одержувач: комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва”; р/р 26000261583 АБ “Укргазбанк”; МФО 320478; код ЄДРПОУ 35756919; призначення платежу: відшкодування витрат за копіювання або друк документів.

Призначення платежу: відшкодування витрат за копіювання або друк документів.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативно-правова база
Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 05.05.2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 05.05.2011 року № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.05.2011 №294 “Про організаційно-правові заходи щодо виконання законодавства України про доступ до публічної інформації”

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.10.2011 №652 “Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією за запитом на інформацію»

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.09.2011 №595 “Про внесення змін та доповнень до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.05.2011 № 294 «Про організаційно-правові заходи щодо виконання конодавства України про доступ до публічної інформації»

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.2014 №750 “Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації»

Права громадян, передбачені законом України «Про доступ до публічної інформації»

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» за 2016 рік

Інформація щодо задоволення запитів на інформацію у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» за 2017 рік

Пошук